Platforma


Do kogo skierowana?

Jest ona skierowana do tysięcy pojedynczych zakładów oraz do dużych grup producentów, które w wyniku przemian własnościowych również skupiają pod własną marką czasem nawet kilkadziesiąt innych zakładów. Charakteryzują się one przede wszystkim różnym profilem działania oraz mnogością systemów ERP.

 


 

Co ją wyróżnia?

W momencie, gdy każdy zakład, przedsiębiorstwo prowadzi własną gospodarkę częściami zamiennymi poprzez stosowanie indywidualnych oznaczeń, może to zostać zastąpione zintegrowanym systemem zamawiania części i wspólną gospodarką magazynową. Te wszystkie działania są możliwe w momencie zastosowania tejże platformy elektronicznej. Dodatkowo umożliwia ona swobodny przepływ informacji dla kadry zarządzającej w formie wyspecjalizowanych raportów, które obejmują historię wszystkich transakcji, rejestr zamawianych części przez poszczególne firmy, czy też oddziały (ale tylko wyłącznie do pojedynczych miejsc powstawania kosztów).

 


 

Korzyści:

Zastosowanie platformy pozwoli na olbrzymie oszczędności, kosztów dostaw, czasu pracy na ciągle poszukiwanie nowych produktów, czy też ich bieżącą obsługę oraz śledzenie wysyłek itp. Te wszystkie oszczędności zostały przedstawione z punktu widzenia klienta. Natomiast dla Integratora dzięki zastosowaniu danej platformy będzie możliwe uzyskanie zbioru informacji o wszystkich występujących potrzebach wśród klientów. Pozwoli to również i jemu na optymalizację stanów magazynowych, a także usprawnienie procesów zamawiania towarów.

Należy podkreślić, że platforma elektroniczna jest poniekąd zautomatyzowanym pośrednikiem pomiędzy zróżnicowanymi systemami ERP poszczególnych firm a systemem ERP Integratora. Platforma znajduje się na odpowiednich serwerach, dlatego jedyne co potrzebowałby użytkownik to dostęp do sieci i szybkie łącza. Wydaje się, że takie zastosowanie platformy elektronicznej jest koncepcją nową, innowacyjną, a przede wszystkim niosącą wiele korzyści dla istniejących przedsiębiorstw.  Z pewnością uławia w dużym stopniu prowadzenie biznesu elektronicznego

 


 

Poniżej zostały przedstawione podstawowe procesy jakie są dostępne na platformie.

 

Logowanie

Okno logowania do platformy

Po zalogowaniu do systemu widok menu różni się w zależności od praw dostępu danego pracownika. Ważnym elementem w platformie elektronicznej od strony klienta jest wyszukiwanie produktów.

 

Wyszukiwanie towaru w magazynie

Wyszukiwanie towaru w magazynie

Przykładowo towar na platformie jest dostępny z poziomu magazynu firmy. Pracownik musi wiedzieć, że zamawiający ma możliwość pracy na jednym z poziomów poprzez jego zaznaczenie. Istnieje możliwość wyboru towaru z kilku poziomów magazynu. Klient może wyszukać towar wg następujących kryteriów:

  • oznaczenie – poprzez wpisanie oznaczenia,
  • producent – poprzez dokonanie wybory z listy,
  • grupa towarowa – dokonując wyboru odpowiedniej grupy towarowej np.: łańcuch, łożyska kulkowe zwykłe itp

Ważnym elementem w platformie elektronicznej jest również kwestia rezerwacji danej partii towaru.

Rezerwacja towaru w elektronicznym magazynie firmy

Rezerwacja towaru w elektronicznym magazynie firmy

 

Zamawiający w kolumnie Rezerwuj wpisuje zamawianą ilość. W kolumnie Opis może nadać dowolny symbol dla danej pozycji. Po wpisaniu ilości Zamawiający akceptuje rezerwację pozycji klikając plus obok ilości. Wykonanie tych czynności powoduje zarezerwowanie pozycji w określonej ilości. W przypadku braku towaru w magazynie i katalogach użytkownik może zamówić potrzebny towar z modułu OFERTYZACJI.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 

W ten sposób istnieje możliwość uzyskania informacji o konkretnym asortymencie. Po wpisaniu odpowiednich danych zapisujemy wszystko. Pytający ma możliwość wyboru jednej lub kilku pozycji zaoferowanych. W tabeli w trakcie wpisywania danych informacji należy zwrócić uwagę na następujące kolumny:

  • Ilość – oferowana dla danego terminu, producenta itp.
  • Dostępność – ilość dni kalendarzowych realizacji zamówienia od chwili jego ostatecznego zatwierdzenia.
Wysłanie oferty do zatwierdzenia przez klienta

Wysłanie oferty do zatwierdzenia przez klienta

Towary wybrane z Magazynu, Katalogu i Zatwierdzone przez Kupującego z ofert, są umieszczane w zakładce REZERWACJE. Z wybranych z Rezerwacji pozycji Zamawiający tworzy Zlecenie zakupu.

 

Menu rezerwacji

Menu rezerwacji

Po kliknięciu Generuj Zlecenie pojawia się okno potwierdzające zamawiane pozycje, wraz podsumowanie wartości zamówienia.

 

Generowanie zamówienia

Generowanie zamówienia

 

Zatwierdzenie zamówienia

Zatwierdzenie zamówienia

Zatwierdzenie zamówienia pozwala na dostarczenie w umówionym czasie towaru do klienta. Jeżeli towar zostanie dostarczony do klienta, odbierający w module DO ODBIORU potwierdza dostarczenie towaru. Odbywa się to przez kliknięcie klawisza POTWIERDŹ ODBIÓR TOWARU.

 

Potwierdzenie odbioru przez kupującego

Potwierdzenie odbioru przez kupującego

 

Centralny moduł platformy elektronicznej to przede wszystkim baza katalogów części zamiennych, które funkcjonują w przemyśle. Warte podkreślenia jest to, że asortyment tych produktów liczony jest w milionach sztuk. Baza katalogów zawiera również kartoteki
z informacjami na temat części zamiennych, ich parametrami technicznymi, opis, prezentacje oraz zamienniki. Zamienniki są o tyle ważne, ponieważ producenci mogą inaczej oznaczać te same wyroby. Tak właściwie przygotowana baza kartotek jest kluczem do usprawniania i pewnej optymalizacji gospodarek magazynowych wszystkich uczestników platformy elektronicznej.
Klient korzystający z tejże platformy ma możliwość niezwykle szybko odszukać interesujące go produkty.

Wyszukiwanie odbywa się na kilka sposobów. Istnieje możliwość wyszukiwania poprzez:

– wybór odpowiedniej kategorii,
– po nazwie producenta,
– wybierając odpowiednią podkategorię danego produktu,
– poprzez wpisanie nazwy interesującej nas części zamiennej

 

Platforma elektroniczna – główne kategorie produktowe

Platforma elektroniczna – główne kategorie produktowe

 

Platforma elektroniczna – wyszukiwanie po kategorii

Platforma elektroniczna – wyszukiwanie po kategorii

 

Platforma elektroniczna – panel wyszukiwania ręcznego

Platforma elektroniczna – panel wyszukiwania ręcznego

 

Platforma elektroniczna zawiera w sobie również pewne elementy wyszukiwania, które są niezwykle pomocne dla odpowiedniej specyfikacji. Mianowicie, jeśli dany klient będzie życzył sobie wyszukać dany produkt, po konkretnym rozmiarze platforma oferuje mu taką możliwość.

 

Platforma elektroniczna – wyszukiwanie po rozmiarze

Platforma elektroniczna – wyszukiwanie po rozmiarze

Proces wyszukiwania może być bardziej złożony, gdy klient będzie chciał wyszukiwać pewne części zamienne, które zawierają szczegółową specyfikację.

 

Platforma elektroniczna – wyszukiwanie szczegółowe według kategorii

Platforma elektroniczna – wyszukiwanie szczegółowe według kategorii

W momencie, gdy klienci chcą korzystać wielokrotnie z platformy, mają możliwość nadania nazw własnych produktów, co przyczynia się do tego, że wyszukiwanie staje się dużo łatwiejsze i szybsze.

 

Platforma elektroniczna – nadawanie nazw własnych produktów

Platforma elektroniczna – nadawanie nazw własnych produktów

Należy podkreślić, że dana platforma elektroniczna charakteryzuje się kompleksowością obsługi. Warte uwagi jest również to, że w sposób dotąd niespotykany zawiera i łączy szereg elementów, które są użyteczne w różnych sferach działania firmy.

 

Karta produktu

Karta produktu

 

Raport z rozdziału kosztów wg miejsca powstawania kosztów – automatycznie wygenerowany z platformy

Raport z rozdziału kosztów wg miejsca powstawania kosztów – automatycznie wygenerowany z platformy

 

Platforma elektroniczna jest to pomocne narzędzie w handlu elektronicznym. Doskonale nadaje się jako e-usługa, ponieważ korzystanie z platformy odbywać się będzie sposób zautomatyzowany.